KIT LOGO
A Prestigious Institution of KALPATARU VIDYA SAMSTHE®

KALPATARU INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(Affiliated to Visvesvaraya Technological University, Belagavi & Approved by AICTE, New Delhi)


International Yoga Day 2022